Skip to main content

הנחיות לתעמולה בתוניסיה, מקונסול גרמניה רודולף ראהן

מיקום:

ברלין, תוניס

אישיות:

Rahn Rudolf, ביי אחמד פשה

Keyword:

אנטישמיות, בנות הברית, מלחמת העולם השנייה, משטר וישי, עבודת כפייה, פוגרום, פליטים, רדיו, תעמולה

Organization:

אס אס, הפיקוד העליון של הוורמאכט, הצלב האדום, וורמאכט, יינזצגראפן, משרד החוץ הגרמני, Auswärtiges Amt

תיאור

מסמך מתאריך 22.12.1942 שנכתב בידי קונסול גרמניה בתוניס, רודולף רהאן, מתוך תיק R 27766 של משרד החוץ הגרמני.
1) במסמך ישנו דיווח על הנחיות שנתן פיקוד הווארמכט ליחידות תעמולה בתוניס ובהן קריאה ל'תעמולת לחישות':
– יש לחתור תחת השלטון הצרפתי
– יש להביא לבזיזת בתי עסק יהודיים, עריכת פוגרומים ביהודים וארגון הפגנות
2) רהאן מדווח בנוסף על קבלת פנים לבבית לצמרת הפיקוד הגרמני בארמון הביי התוניסאי. הביי הביע התפעלות מהצבא הגרמני ומייחל לשלום באפריקה.

3) מכיוון שהיהדות הבינ"ל אחראית, לדברי רהאן, למתקפה של המרקאים והאנגלים בצ"א , דרשו ה-SD וה- Einsatzgruppen מהיהודים המקומיים רכוש בשווי של 20 מיליון. הכסף נלקח מהיהודים והועבר לועדה ערבית-איטלקית-צרפתית לתמיכה מיידית בנפגעי ההתקפות האוויריות.
במידה והפצצות של האויב יימשכו, ידרשו עוד סכומים. ארגוני הסיוע משתרעים בכל האזור הכבוש של מדינות הציר.
4) גברים יהודים המסוגלים לעבוד נאספו לגדודי עבודה.
כמו כן משדרי הרדיו של היהודים הוחרמו מתוקף היותם אמצעי להעברת מסרים של האויב.
יש חובה לדווח על מחסני סחורות של היהודים על מנת ארגון אספקה לאוכלוסייה האזרחית הנורמלית. פעילות זו תבוצע  ע"י ה-SD.

דילוג לתוכן