Skip to main content

התפתחותה של המפלגה העממית הצרפתית באלג’יריה

מיקום:

אוראן, אלג'יר, בון, בלידה, מוסטאגאנם, סידי בל-עבאס, פיליפוויל, קונסטנטין, תלמסאן

אישיות:

בלום לאון, גבריאל למברט, דוריו ז'אק

Keyword:

Indigenous, אסלאם, משטרה, עיתון, קולוניאליזם, קומוניזם, תעמולה

Organization:

האמנציפציה הלאומית, הג'נדריה הלאומית - צרפת, החזית העממית, המפלגה החברתית הצרפתית, המפלגה העממית הצרפתית, צלב האש

תיאור

ארכיון אקס-אן-פרובאנס, תיק 9H49, עמ' 1479-1475, מכון בן-צבי. 

דו"ח – אלג'יריה, אין תאריך, אין נמען ואין מוען.
דו"ח המפרט את הקמתה, פעילותה והתפתחותה של המפלגה העממית הצרפתית (לאומנית ואנטישמית) באלג'יריה החל מ-1936.
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד בתיאום מראש. 
 

דילוג לתוכן