Skip to main content

דו”ח על פילוח האסירים במחנה ג’לפה

מיקום:

אלג'יר, ג'לפה

אישיות:

ז'ירו הנרי

Keyword:

בנות הברית, מחנה עבודה, מלחמת העולם השנייה, פליטים

Organization:

ליגיון הזרים הצרפתי

תיאור

ארכיון הממוריאל בפאריס, תיק אלג'יריה CCCLXXXV, עמודים 341-343 , מכון בן צבי
דו"ח על פילוח האסירים במחנה ג'לפה.
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד.

דילוג לתוכן