Skip to main content

דו”ח על אסירים פוליטים במחנה ג’לפה (אלג’יריה)

מיקום:

אוראן, אלג'יר, ג'לפה, פאריס

אישיות:

De Gaulle, דרלן פרנסוא, ז'ירו הנרי

Keyword:

Facisem, Indigenous, אזרח, אזרחות, בית חולים, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, חרם, מחנה עבודה, מחנות, מלחמת העולם השנייה, משטר וישי, משטרה, פליטים, רעב, רפואה, תעשייה

Organization:

צבא צרפת החופשית

תיאור

ארכיון הממוריאל בפאריס, תיק אלג'יריה CCCLXXXV, עמודים 325-340, מכון בן צבי.
דו"ח על מחנה ג'לפה.
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד.

דילוג לתוכן