Skip to main content

דו”ח על מאורעות ליל ה-8 בנובמבר 1942: קבוצת ‘הדואר הגדול’

תאריך:

11.08.1942

מיקום:

אלג'יר

אישיות:

De Gaulle, Stéphane Aboulker, אבולקר קולט, אבולקר רפאל

Keyword:

בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, מלחמת העולם השנייה

Organization:

צבא צרפת החופשית

תיאור

ארכיון הממוריאל בפאריס, תיק אלג'יריה CCCLXXXV, עמודים 312-313, מכון בן צבי
דו"ח על מאורעות ליל ה-8 בנובמבר 1942: קבוצת 'הדואר הגדול'
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד.

דילוג לתוכן