Skip to main content

בקשה לתמיכה כספית במחנות הריכוז בצפון אפריקה

מיקום:

לונדון

אישיות:

Leslie O. Heath, קלאוד בטאר

Keyword:

מחנות

Organization:

ועד הידידים האמריקאי (קוויקרים)

תיאור

מברק ובו בקשה לתמיכה כספית במחנות הריכוז בצפון אפריקה.
תאריך:  14.12.1942
מתוך ארכיון הקוויקרים, afsc_01_02_02

דילוג לתוכן