Skip to main content

תפקודו של ג’ורג’ פיטש כמפקד בנחיתת בעלות הברית לצפון אפריקה

מיקום:

פאריס

אישיות:

כהן-חדאד ראול

Keyword:

בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה

Organization:

צבא צרפת החופשית

תיאור

ארכיון ראול כהן-חדאד, תיק 7B, עמודים 28-29, מכון בן צבי, בנושא מכתבי הוקרה על תפקודו המוצלח של ג'ורג' פיטש כמפקד בנחיתת בעלות הברית לצפון אפריקה 

דילוג לתוכן