Skip to main content

מתנדבים ארצישראלים בצבא הבריטי לצד קבר חייל גרמני בלוב

מיקום:

בנגאזי, המדבר המערבי, חיפה, טוברוק, טריפולי, ירושלים

אישיות:

דן יעקב

Keyword:

בית קברות, בנות הברית, מדינות הציר, מתנדבים

Organization:

הצבא הבריטי, וורמאכט, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

תיאור

מתוך אוסף יעקב ל. דן (איציקסון) – חייל ביחידת התובלה הארץ-ישראלית בצבא הבריטי בתקופת שירותו במדבר המערבי.

דילוג לתוכן