Skip to main content

הריסות בערי לוב בתקופת המלחמה

מיקום:

בנגאזי, המדבר המערבי, חיפה, טוברוק, טריפולי

אישיות:

דן יעקב

Keyword:

בנות הברית, הפצצה, מדינות הציר, מלחמת העולם השנייה, מתנדבים

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

תיאור

מתוך אוסף יעקב ל. דן (איציקסון) – חייל ביחידת התובלה הארץ-ישראלית בצבא הבריטי בתקופת שירותו במדבר המערבי.

דילוג לתוכן