Skip to main content

מתנדבים מארץ-ישראל לצבא הבריטי לצד שלדי מטוס גרמני בלוב

מיקום:

בנגאזי, המדבר המערבי, חיפה, טוברוק, טריפולי

Personality:

דן יעקב

Idea:

בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, כניעה, מדינות הציר, מלחמת העולם השנייה, מתנדבים

Organization:

Luftwaffe, חיל האוויר הגרמני, הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

Description

מתוך אוסף יעקב ל. דן (איציקסון) – חייל ביחידת התובלה הארץ-ישראלית בצבא הבריטי בתקופת שירותו במדבר המערבי.

דילוג לתוכן