Skip to main content

דיווח על השיקום הכלכלי והמאמץ המלחמתי: משלוחים

מיקום:

אלג'יר, מרסיי, פאריס

אישיות:

De Gaulle, היטלר אדולף, כהן-חדאד ראול

Keyword:

אספקה, בנות הברית, הפצצה, מלחמת העולם השנייה

Organization:

הדפש האלג'יראי

תיאור

ארכיון ראול כהן-חדאד, תיק B 24, עמודים 722-728, מכון בן צבי, דיווח על השיקום הכלכלי והמאמץ המלחמתי: משלוחים

דילוג לתוכן