Skip to main content

מאמץ חברתי במחוז אלג’יר: מרפאה לפצועי מלחמה מוסלמים

תאריך:

08.01.1944

מיקום:

אלג'יר

אישיות:

כהן-חדאד ראול

Keyword:

אסלאם, המערכה בצפון אפריקה, מלחמת העולם השנייה, רפואה

Organization:

צבא צרפת החופשית

תיאור

ארכיון ראול כהן-חדאד, תיק B 24, עמודים  342-343 , מכון בן-צבי, בנושא הקמת מרפאה לפצועי מלחמה מוסלמים

דילוג לתוכן