Skip to main content

עדות מפי יעקב דגן

מיקום:

מוכנין, סוס

Keyword:

אנטישמיות, בית כנסת

Organization:

השומר הצעיר, כל ישראל חברים

תיאור

אמו מתה ב-1939 ממחלת הצהבת.
אביו מת בשנת 1945, היה במחנות העבודה בתוניס.
חלוקה ליהודים בחסות איטלקים (ליבורנזים) לתוניסאים רגילים, ככל הנראה מיהודי ספרד.
להם לא הייתה חסות איטלקית.
בביתם דיברו צרפתית וערבית.
מדבר על החיים היהודים הדתיים בתוניס.
מספר על מנהגי השבת
סבו היה חבר בוועד הקהילה היהודית.
יחסים עם הערבים – הצקות והתמודדות איתם
פעילות ציונית, תהלוכות וכו'. היה פעיל מגיל 11

למד בבית ספר צרפתי
חקיקה אנטי יהודית
כשהתחבאו ונדדו במלחמה סביו דאג לכל המשפחה
שמח על הטלאי הצהוב
זוכר מקרה בו הילדים שיחקו כדורגל והכדור פגע בחייל גרמני, הילדים ששחקו ברחו חוץ ממנו והוא חטף כת של רובה בפרצוף.
מקרה נוסף שקשור בכדורגל היה כאשר משאית כמעט ודרסה  קבוצת ילדים ששחקו כדורגל.
מתאר את כניסת האנגלים והחזרה הביתה לסוס
עלייה לארץ והקמת משפחה
יחס לשואה ולהגדרת ניצולים.
יד ושם VT11890

דילוג לתוכן