Skip to main content

עדות מפי אליהו מסיקה חלק ב’

מיקום:

ביזרט, תוניס

Idea:

הפצצה, עלייה, פליטים

Description

ליד עיר הולדתו היו מחנות צבאיים (ח"א, צי וצבא)

מתאר את כניסת האיטלקים, החיים תחת הפצצות ופינוי לאחר שהעיר הוכרזה כמסוכנת לתושביה.
מספר על התמודדות עם הפחד מההפצצות.
התפנו לתונסיה ושוכנו בבניין הקהילה.
 
כשהתחילו להפציץ את תונסיה עברו לבית ספר חפצייה
פרנסה ותנאי מחייה כפליטים נרדפים
 
עלו לארץ בשנת 51
 Yad Vashem VT-11847b

דילוג לתוכן