Skip to main content

יהודי אלג’יר במהלך המלחמה חלק 3

מיקום:

אלג'יר

Keyword:

חוקי גזע

Organization:

צבא ארה"ב

תיאור

חוקי גזע – חינוך גבוה, גזירות כלכליות ותקיפות מצד חיילים גרמנים

צמיחת ארגוני צדקה יהודים.
מערכת חינוך יהודית
תמיכת היהודים בבנות הברית והתקווה כי חוקי הגזע יבוטלו
טענות נגד גזענות ואנטישמיות שממשיכה להתקיים גם לאחר השחרור
מהדוח ניתן לראות מתחים בין היהודים לאוכלוסיה המקומית ולפקידים המקומיים
 
 

דילוג לתוכן