Skip to main content

דו”ח בנושא האכלת סוסים בלוב 1941

מיקום:

המדבר המערבי, טריפולי, טריפוליטניה

Idea:

אספקה, ברברים, המערכה בצפון אפריקה

Organization:

הפיקוד העליון של הוורמאכט, וורמאכט

Description

ארכיון צבא גרמניה בפרייבורג, חטיבה M.29..FR , תיק מס' 294 RH 19VIII /2148 . דו"ח מפורט מספטמבר 1941 בנושא האכלת סוסים בלוב

דילוג לתוכן