Skip to main content

מצב הכלכלה במצרים 1942: גידול בקר, תעשייה ותחבורה

מיקום:

אלכסנדריה, פורט סעיד, קהיר, תעלת סואץ

Idea:

מלחמת העולם השנייה, מסחר, מסילת ברזל, תעשייה

Organization:

וורמאכט

Description

ארכיון צבא גרמניה בפרייבורג, חטיבה M.29..FR , תיק מס' 2146 RH 19VIII /1245 . דיווח על מצב הכלכלה במצרים בנושאים גידול בקר, תעשייה ותחבורה.

דילוג לתוכן