Skip to main content

חזרת משפחות בריטיות לטריפוליטניה

מיקום:

בנגאזי, טריפולי, טריפוליטניה, קזבלנקה

Idea:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

טלגרמה מתאריך 14/8/1944 בנושא חזרת משפחות בריטיות לטריפוליטניה.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1) 31.236א

דילוג לתוכן