Skip to main content

חילופי טלגרמות מחודשים נומבר-דצמבר 1942: המשך

תאריך:

11.12.1942

מיקום:

16702

אישיות:

קאזס-בן עטר הלן

Keyword:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

תיאור

טלגרמה מתאריך 11/12/1942 
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (2) 31.236א

דילוג לתוכן