Skip to main content

מכתב תלונה על בתי עלמין בקזבלנקה (1943)

מיקום:

קזבלנקה, רבאט

אישיות:

בן אזראף רפאל

Keyword:

בית קברות

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

תיאור

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 25, מסמכים 79-80.
מכתב מתאריך 30.1.1943, קזבלנקה,  ממ.לוי לנציג צרפת ברבאט על תלונה נגד מחיר גבוה לקבורה בבית עלמין יהודי.

דילוג לתוכן