Skip to main content

בתי עלמין בקזבלנקה (1942)

Date:

11.02.1942

מיקום:

קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אזרח, אספקה, בית קברות, יהדות, יהודים

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 25, מסמכים 77-78.
דו"ח מתאריך 2.11.1942 על המצב והצעות חדשות לשמירת בתי עלמין יהודיים בקזבלנקה.
 

דילוג לתוכן