Skip to main content

הגעה של 200 פליטים יהודים לאלג’יר

מיקום:

אלג'יר, ליסבון

אישיות:

גוזלן אלי

Keyword:

יהודים, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

תיאור

טלגרמה מתאריך 30 בדצמבר 1942 ותוכנה עוסק בהגעתם של 200 פליטים יהודים לאלג'יר.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע 31.236א

דילוג לתוכן