Skip to main content

תרגום הספר “מיין קאמפ” במצרים

מיקום:

בגדאד, ברלין, קהיר

Personality:

גרובה פריץ, היטלר אדולף

Idea:

אנטישמיות, תעמולה

Organization:

משרד החוץ הגרמני, Auswärtiges Amt, משרד התרבות הגרמני

Description

תיק מס' 121232 R מארכיון משרד החוץ הגרמני משנים 1933-1937 ובו מועלה תרגום הספר "מיין קאמפ" (מאבקי) מאת אדולף היטלר לשפה הערבית במצרים.
באחת ההתכתבויות עולה אפשרות לתרגם את הספר לערבית דווקא מהשפה האנגלית ולא מהשפה הגרמנית.
 
 

דילוג לתוכן