Skip to main content

דף מידע – 15.38

מיקום:

קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אזרח, אזרחות, אספקה

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 15, מסמך 38.
דף מידע ללא תאריך, על יוחה פרץ, קזבלנקה, כולל זהות, מצב משפחתי, כתובת ותאריך תחילת העבודה.

דילוג לתוכן