Skip to main content

דו”ח מפקד כוחות בעלות הברית לראשי המטות המשולבים בפעולות בצפון-מערב אפריקה: ראש המטה הכללי בים-התיכון

מיקום:

אוראן, אלג'יר, אלכסנדריה, וושינגטון

Keyword:

מדינות הציר

Organization:

צבא ארה"ב

תיאור

דו"ח מפקד כוחות בעלות הברית לראשי המטות המשולבים בפעולות בצפון-מערב אפריקה.
פרק ארבעה-עשר:  ראש המטה הכללי באגן הים-התיכון

דילוג לתוכן