Skip to main content

דף מידע 15:22

מיקום:

קזבלנקה

אישיות:

בן אזראף רפאל

Keyword:

אזרח, אזרחות, אספקה

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

תיאור

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 15, מסמך 22.
דף מידע ללא תאריך, על איזק אבנחיים, קזבלנקה, כולל זהות, מצב משפחתי, כתובת ותאריך תחילת העבודה.

דילוג לתוכן