Skip to main content

סיכום של הבאים והעוזבים את מחנות הפליטים 12 במאי – 15 בנובמבר 1944

מיקום:

אוראן, אלג'יר, מחנה בוערפה, פיליפוויל, קזבלנקה, רבאט

מושג:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט), צבא ארה"ב

תיאור

סיכום של הבאים והעוזבים את מחנות הפליטים בצפון אפריקה 12 במאי – 15 בנובמבר 1944.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע 31.236א

דילוג לתוכן