Skip to main content

מחנות לפליטים בצפון אפריקה

מיקום:

בני סאף, ליסבון, מחנה בוערפה, קזבלנקה

Personality:

קאזס-בן עטר הלן

Idea:

מחנות, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

התכתבות מתאריך 13.3.1943 בעניין מחנות לפליטים בצפון אפריקה.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (2)31.236א

דילוג לתוכן