Skip to main content

תעסוקה עבור פליטים יהודים במחנות במרוקו

מיקום:

קזבלנקה

Personality:

קאזס-בן עטר הלן

Idea:

יהודים, מסחר, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

התכתבות בנושא תעסוקה עבור פליטים יהודים במחנות במרוקו.  
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

דילוג לתוכן