Skip to main content

שחרור פליטים יהודים ממחנות במרוקו

מיקום:

קזבלנקה

Personality:

קאזס-בן עטר הלן

Idea:

מלחמת העולם השנייה, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

התכתבות בנושא שחרור פליטים יהודים ממחנות במרוקו.
מתוך: הפרויקט הבין- אוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א
שפה: אנגלית

דילוג לתוכן