Skip to main content

הגירת פליטים יהודים לארה”ב ממחנות הפליטים בצפון אפריקה

מיקום:

קזבלנקה

אישיות:

אבו יצחק

Keyword:

פליטים

Organization:

אונר"א, הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

תיאור

דו"ח על הגירת פליטים יהודים לארה"ב ממחנות הפליטים בצפון אפריקה.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

דילוג לתוכן