Skip to main content

העתקים של רשימות מעודכנות של הפליטים היהודים בצפון אפריקה

מיקום:

אלג'יר, פיליפוויל, רומא

אישיות:

עבד-אל-קאדר אבעדה

Keyword:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

תיאור

התכתבות מתאריך 22.5.1945 בעניין העתקים של רשימות מעודכנות של הפליטים היהודים בצפון אפריקה 
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

דילוג לתוכן