Skip to main content

רשימה של היעדים שאליהם פוזרו הפליטים היהודים ממחנה עקורים ליד קזבלנקה

מיקום:

קזבלנקה

אישיות:

עבד-אל-קאדר אבעדה

Keyword:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

תיאור

רשימה מתאריך 30.11.1944 של היעדים שאליהם פוזרו הפליטים היהודים ממחנה עקורים ליד קזבלנקה.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

דילוג לתוכן