Skip to main content

עיתונים ראשונים במרוקו

מיקום:

טטואן, טנג'יר

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אומנות, אזרח, אזרחות, אסלאם, אספקה, בית דפוס, יהדות, נצרות, עיתון, צנזורה, רב צבאי, תעמולה

Organization:

ג'ואיש כורניקל (עיתון), ההד מטנג'יר (עיתון), כל ישראל חברים, לה ויג'י מרוקני (עיתון), לה פרס מרוקנה (עיתון)

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 27.
המסמך הוא קובץ בשם" ההתחלות של העיתונות במרוקו" של חמשיה מאמרים מעיתון "לה ויג'י מרוקיין" משנת 1936. רוב המאמרים מאת אברהם איזק לארדו (מנהל עיתונות יהודית בטנג'יר) ודנים על ההתחלות של העיתונות המרוקאית ב-1860 ,התפתחותיה והשפעותיה בעולם.

דילוג לתוכן