Skip to main content

סקירה היסטורית של יהודי קזבלנקה שבמרוקו

מיקום:

אלג'יר, טנג'יר, מוגדור, סוס, קזבלנקה, רבאט, תוניס

אישיות:

בן אזראף רפאל, היטלר אדולף, זגורי יחיא, ליוטאי הוברט

Keyword:

Indigenous, אבטלה, אזרח, אזרחות, אימון צבאי, אנטישמיות, אסלאם, אספקה, בית חולים, בית כנסת, בית משפט, דאהיר, חוק מעמד היהודים, חינוך, חרא, יהדות, יהודים, מוסד צדקה, מלאח, מסחר, נכבד הקהילה, עוני, ציונות, קולוניאליזם, רעב, תנועת נוער

Organization:

L'Avenir Illustré (Newspaper(, L'Union Marocaine, כל ישראל חברים, עלון הפדרציה של יהודי אלג'יר

תיאור

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 34.
סקירה היסטורית של יהודי מרוקו בקזבלנקה מתחילת המאה ה 20 עד שנות ה 40, הנקראת "הערות על יהודי מרוקו בקזבלנקה". המסמך בצרפתית (31 עמודים), ללא חתימה (רפאל בן אזראף?) וללא תאריך. הסקירה מתארת בפירוט את הרכב האוכלוסיה היהודית בעיר, ארגון הקהילה (מוסדות, בריאות, חינוך, כלכלה) ועוסקת בהשקפתם של היהודים על הציונות, הגיוס לצבא הצרפתי ואזרחות. 

דילוג לתוכן