Skip to main content

יהודי טטואן במרוקו

מיקום:

טטואן, מדריד

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אומנות, אזרח, אזרחות, אנטישמיות, אסלאם, אספקה, בית כנסת, בית משפט, חינוך, יהדות, יום כיפור, לאדינו, מסחר, נצרות, ספר תפילה (סידור), ספרות, קולוניאליזם

Organization:

חברת קדישא, כל ישראל חברים

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 35.
סקירת היסטורית של יהודי טאטואן, בספרדית (22 עמודים) ע"י לאון קוריאט קוריאט (1954) הנקראת "הקהילה שלי". הסקירה מתחילה מגירוש ספרד ב-1492 עד תחילת המאה ה20 ומתארת חיי הקהילה היהודית בעיר (מסרות, רבנים, יחסים עם מוסלמים).

דילוג לתוכן