Skip to main content

עמרם גוארניש והרוח הציבורי של היהודים

מיקום:

קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אומנות, אזרח, אזרחות, אנטישמיות, אספקה, בית דפוס, בית כנסת, בית משפט, חינוך, יהדות, יהודים, ספרות, עלייה, תיאטרון, תנועת נוער

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 36.
נאום בספרדית ללא חתימה וללא תאריך, הנקרא "עמרם גוארניש והרוח הציבורי היהודי" (23 עמודים). הנאום מתפרסם לכבוד האזכרה החמישית של נשיא החברה "מתן בסתר", עמרם גוארניש. נושאי הנאום הם רבים: אזרחות יהודית, היסטוריה, פילוסופיה וחברה, וגם חיי הקהילה והגזענות נגד היהודים, עם ציטוטים של גוארניש.

דילוג לתוכן