Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 6 במאי 1943

מיקום:

ביזרט, סיציליה, תוניס

אישיות:

גז פול

Keyword:

מחנה עבודה, עבודת כפייה

Organization:

וורמאכט

תיאור

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-6 במאי 1943 ועל שליחת 2 משאיות כדי להחזיר את עובדי הכפייה היהודים מביזרטה.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis 1943), pp. 155-156

דילוג לתוכן