Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 15 באפריל 1943

מיקום:

מחנה סידי אחמד, תוניס

אישיות:

גז פול

Keyword:

בנות הברית, מדינות הציר, מחנה עבודה, עבודת כפייה

Organization:

וורמאכט

תיאור

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-15 באפריל 1943 ועל הצלחה בכנוע הגרמנים לפנות את עובדי הכפייה היהודים ממחנה ביזרטה כדי שלא יפריעו בקרבות של כוחות ציר מול בעלות הברית.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis 1943), pp. 143-144

דילוג לתוכן