Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 9 באפריל 1943

מיקום:

ביזרט, מתאר, תוניס

אישיות:

גז פול

Keyword:

בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, מדינות הציר, מחנה עבודה, מלחמת העולם השנייה, עבודת כפייה

Organization:

וורמאכט

תיאור

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-9 באפריל 1943 ועל התקדמות בעלות הברית ועל דאגתו לפינוי עובדי הכפייה היהודים ממחנות העבודה.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis 1943), pp. 140-141

דילוג לתוכן