Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 13 במארס 1943

מיקום:

תוניס

Personality:

גז פול

Idea:

בנות הברית, גיוס, הפצצה, רפואה

Organization:

אס אס, חיל האויר המלכותי

Description

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-13 במארס 1943 ועל התקפה של מטוסי בעלות הברית כלפי שיירה של עובדי כפייה שהוביל הנרי ספז.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis 1943), pp. 119-120

דילוג לתוכן