Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’: 7 במארס 1943

מיקום:

ביזרט

Personality:

גז פול, פול פרידריך

Idea:

מחנה עבודה, עבודת כפייה

Organization:

וורמאכט

Description

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-7 במארס 1943 ועל גורם במחנה ביזרטה בשם ראף שחזר בידיים ריקות ממצוד אחרי עובדי-כפייה יהודים.  
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis 1943), p. 117

דילוג לתוכן