Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 29 בינואר 1943

Location:

תוניס

شخصية:

גז פול

Keyword:

אספקה, מדינות הציר, מחנה עבודה, עבודת כפייה

Organization:

וורמאכט

الوصف

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-29 בינואר 1943 ועל התחייובת הגרמנים לספק את המזון והציוד לעובדים הכפייה יהודים במקום הקהילה היהודית.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), p. 79

Skip to content