Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 28 בדצמבר 1942

Location:

ביזרט

Personality:

גז פול

Idea:

המערכה בצפון אפריקה, מלחמת העולם השנייה, עבודת כפייה

Organization:

וורמאכט

Description

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-28 בדצמבר 1942 ועל השתתפות הבורגנים היהודים בנטל הקנס הכספי שהוטל על הקהילה היהודית.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), pp. 46-47

Skip to content