Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 6 בדצמבר 1942

Location:

באר שבע

شخصية:

אסטווה ז'אן פייר, בורג'ל משה, בלאייש חיים, גז פול, ראוף ולטר

Keyword:

מלחמת העולם השנייה, עבודת כפייה

Organization:

אס אס

الوصف

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-6 בדצמבר 1942 ועל הפקודה לגיוס יהודים לעבודת כפייה. 
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), p. 14

Skip to content