Skip to main content

חגיגות ט”ו בשבט בקזבלנקה

Location:

אלג'יר, קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל, גוזלן אלי

Idea:

יהדות, עיתון, תנועת נוער

Organization:

איגוד הנוער היהודי קרל נטר, עלון הפדרציה של יהודי אלג'יר

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 22, מסמך 19.
מאמר מפברואר 1944, קזבלנקה, ללא חתימה על חגיגות ט"ו בשבט בקזבלנקה. המאמר נשלח ממרוקו (מרפאל בן אזראף?) לפרסום בעיון "בולטין של הפדרציה של הקהילות היהודיות באלג'יריה" באלג'יר (עורך אלי גוזלן).

Skip to content