Skip to main content

כי”ח בקזבלנקה לאחר המלחמה

Location:

קזבלנקה, תוניס

Personality:

De Gaulle, בן אזראף רפאל, סטלין יוסף, צ'רצ'יל וינסטון, רוזוולט פרנקלין, תאדג'ורי רוברט

Idea:

בית כנסת, חינוך, יהדות, עיתון, ציונות

Organization:

הקול היהודי (עיתון), כל ישראל חברים

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 20, מסמך 84.
מאמר משנת 1944, קזלבנקה, ללא חתימה, לפרסום ב"לה ווא ג'ויב" בתוניס. רפאל בן אזראף, מנהל "לה ווא ג'ויב" במרוקו שלח את המאמר שמדווח על חזרה פעילי כי"ח למרכז הפעילויות לאחר שהמרכז נסגר בגלל המלחמה.  

Skip to content