Skip to main content

היסטוריה של יהודי מוגדור (1760-1945)

Location:

אגדיר, מוגדור, מרקש, סאפי, פורט ליאוטה, קזבלנקה

Personality:

בלום לאון, בן אזראף רפאל, היטלר אדולף, ליוטאי הוברט, מונטפיורי משה

Idea:

Indigenous, אזרח, אזרחות, אימון צבאי, אנטישמיות, אסלאם, בית כנסת, בית משפט, גיוס, דאהיר, חוק מעמד היהודים, חוקי גזע, חינוך, יהדות, יהודים, מאסר, מלאח, מלחמת העולם השנייה, מסחר, משטרה, נמל, עוני, קסבה, רב צבאי, תעמולה, תעשייה

Organization:

איגוד התלמידים הותיקים של כי"ח, חבר הלאומים, כל ישראל חברים, מערב אפריקה הצרפתית

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל ??, תיק 31, מסמכים ???.
מסמך ללא תאריך וללא חתימה (ג'. או.?) של 22 עמודים על היסטוריה של יהודי מוגדור משנת 1760 עד 1945. המסמך הוא תיאור מפורט של המצב הכלכלי, הפוליטי, המנהלי והמשפטי של יהודי מוגדור לאורך התקופה. המסמך מתייחס גם למצב היחסים בין יהודים ומוסלמים, השפעות אירופה ומביא פרטים רבים על שתי המלחמות העולם (כולל רשימת שמות יהודי מוגדור שהתגייסו למלחמת העולם השנייה).

Skip to content