Skip to main content

גיוס יהודי מרוקו לצבא הצרפתי

Location:

קזבלנקה

Personality:

זגורי יחיא

Idea:

אזרח, אספקה, גיוס, יהודים, מטרופולין

Organization:

המרוקאי הקטן (עיתון)

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 16, מסמך 7.
מאמר מתאריך 13.10.1943, קזבלנקה, "פטיט מרוקין", מיהיה זאגורי, נשיא ועד הקהילה היהודית של קזבלנקה. במאמרו, זאגורי מעודד ומזמין את יהודי מרוקו להתגייס לצבא הצרפתי ומעלה את המשמעות המוסירת של הגיוס.

Skip to content