Skip to main content

הקמת בית יתומים בקזבלנקה

التأريخ:

04.06.1945

Location:

פאריס, קזבלנקה

شخصية:

כאלמרו פול

Keyword:

אזרח, אספקה, יתום, ציונות

Organization:

הפדרציה הציונית בצרפת

الوصف

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 15, מס' 34. 
מכתב מתאריך 6.4.1945, קזבלנקה, מסליה בנגיו (בית יתומים בקזבלנקה) למזכיר הפדרציה הציונית בפאריס (יחידת מרוקו), פול כאלמרו. בנג'יו מבקשת במכתב לקשר אותה עם בית יתומים בפלסטין כדי ללמוד מהניסיון והידע להקמת בית יתומים בקזבלנקה.

Skip to content